Guia preventiva per activistes i precaris

La Guia Antirrepresiva de la CGT per activistes i precaris és un complet dossier amb uns continguts que esperem us siguin aclaridors i d’utilitat davant els difícils temps que vivim i per viure que ens esperen, sobretot davant l’evident criminalització de qualsevol mobilització o acció, sigui sindical o social, en contra del capitalisme institucionalitzat neoliberal que ens pretenen imposar els governs venuts al capital i els seus fidels “sindicats” col·laboracionistes. guia anti-repressiva pels moments actuals: imprescindible lectura per activistes i precaris
Textes: Gabinet Jurídic ConfederalRevisió i coordinació: Sª d’Acció Social / Sª de Jurídica / Àrea de Formació de la CGT

Il·lustracions: Alejandro Romera / Disseny: Belo7

Continguts (breu resum de l’índex):
- ACTUACIONS REPRESSIVES EN EL CARRER: La identificació – La retenció – Registre personal o escorcoll – Confiscació.

- DETENCIONS “ORDINÀRIES”: Introducció – Supòsits de detenció – Què passa durant el temps de detenció? – Consells pràctics en cas de detenció – Registre de domicilis i locals.

- LA LEGISLACIÓ ANTITERRORISTA: Introducció – A quí se li aplica? – Què suposa l’aplicació de la legislació antiterrorista? – La tortura.

- CONSELLS PRÀCTICS EN RELACIÓ AMB LA REPRESSIÓ: Preparació d’una acció – Realització de concentracions i manifestacions – Què fer en cas de detenció d’un/a company/a? – La videovigilancia

- EL PROCÉS JUDICIAL: Estructura del procés penal – Altres processos judicials: el judici de faltes – Els nostres drets en un procés penal – Delictes dels quals habitualment ens intenten imputar – Què passa si ens condemnen? – Podem nosaltres denunciar a la policia? – El procediment administratiu sancionador.

- LA PRIVACIÓ DE LLIBERTAT: Els centres de “internament” d’estrangers – Els “centres de menors” – Les presons.

>>>>> Us podeu descarregar la Guia en format pdf al web de la CGT: www.cgt.org.es/spip.php?article1365