Tot sobre Ajuts a l’Habitatge i Lloguer Públic 2012.

PARA INFORMACIÓN aún + ACTUALIZADA

ENERO 2014 – AQUÍ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – · – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A causa de l’enorme precarietat laboral, miserables pensions i els preus abussius de l’habitatge cada cop més ciutadans tenen dificultats en arribar a final de mes. Per això més gent es veu en la necessitat de sol·licitar prestacions socials. Per això volem informar-te de les prestacions per pagar el lloguer o sol·licitar un pis protegit de lloguer:

Prestacions permanents lloguer
 • Import: La quantia es determina per la diferència entre el lloguer just i el lloguer concertat o d’equilibri, amb una limitació d’un màxim de 240 €/mes (2.880 € anuals).
 • Termini: del 15 de març al 30 d’abril de 2012.
 • destinades a persones físiques residents a Catalunya que tenen concedida la prestació permanent al pagament del lloguer (prestació aprovada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’any 2011) poden gaudir-ne l’any 2012 si continuen complint els requisits…. vol dir que és una ajuda a extingir
 • Documentació: vés aquí.
 • Oficines: Nou Barris Of. Habitatge Nou Barris o a Barcelona: Secretaria d’Habitatge C/Aragó 244-248 Tel. 93 214 70 00
Prestacions personalitzades d’urgència (lloguer i hipoteca)
 • Són ajuts per garantir l’habitatge a les persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes d’amortització hipotecària. Aquestes prestacions econòmiques són a fons perdut, de caràcter personal i s’atorguen en situacions d’especial urgència.
  La quantitat màxima de la prestació és de 3.000 € i es pot demanar, com a màxim, durant 12 mensualitats, encara que els imports no sumin la quantitat anterior.
 • Import: Cal deure fins a 950(lloguer) o 1200 (hipoteca). Et donen fins a 3000 euros per any que deus.
 • Oficines:
 • Requisits, tràmits, sol·licitud i documentació: AQUEST LINK
Consultes per a problemàtiques personals.
Per a ampliar la informació o consultar una situación concreta, pots utilitzar els recursos de l’Associació 500×20:

O pots anar directament cada dijous 19 a 21h
Centre Cívic Can Verdaguer c/ Piferrer 43 -Localización-Metro: Linia amarilla (Llucmajor)- azul (virrei amat)- roja (Fabra i Puig). ..Barcelona

 • Ajuntament Nou Barris: Consultes advocat de l’Oficina Habitatge Nou Barris
 • Quan: cada dilluns
 • Adreça: Pl Major de Nou Barris, 1, bxs (Seu del Districte)
Afectados por la hipoteca en situación límite.

Toda la documentación y asesoramiento para los afectados por hipotecas o sobreendeudamiento

 • Consejos generales ante la imposibilidad de pagar la hipoteca
 • Documento de dación en pago en nombre de la persona afectada
 • Solicitud de justícia gratuita (abogado y procurador de oficio)
 • Modelo para recurrir la denegación de la justícia gratuita
 • ¿Qué cantidad de mi nómina me pueden embargar?
 • Lugar de encuentro, ayuda y acción: Asociación 500×20 – Mòbil: 698 547 119
Tota la informació a:

GUIES