una bebè de 16 mesos no està vacunada perquè Ajuntament de Figueres nega l’empadronament a la família.

Que en el mes de novembre del 2017, vam denunciar que una família amb una bebè de 16 mesos i, amb total vulnerabilitat econòmica, que necessitaven menjar, roba…, però, sobretot, vacunes per a la criatura, que no les hi havien posat a l’Hospital, per no estar empadronats, havien anat a Serveis Socials de Figueres i no els van voler atendre perquè no estaven empadronats i que els van fer fora.dient-los que no els ajudarien en res. Seguidament, van anar a Cáritas “Diocesana” que els hi van comunicar que tampoc no podien fer res per ells ja que només ajudaven la gent que estava empadronada, suposem que l’administració no els deu subvencionar si no és en el cas de persones empadronades S’entén que per Cáritas els interessos econòmics primen més que l’ajuda a les persones. O sigui que L’administració es va mostrar totalment indiferent als requeriments bàsics per a poder sobreviure una criatura que va quedar totalment desemparada tant per serveis socials com per Cáritas.

La nostra entitat va demanar auxili al Síndic de Greuges, el qual es va posar en contacte amb l’administració demanant un informe d’aquesta família. Avui hem rebut una comunicació del Síndic que diu que ja ha passat el termini de temps legal perquè l’administració respongués al seu requeriment, però que malgrat tot, no havien rebut cap contestació de l’Ajuntament.

Ens hem trobat moltíssimes vegades amb la negativa de l’Ajuntament de Figueres d’empadronar a persones, deixant-les en un estat de total desempar i incomplint la llei establerta sobre l’empadronament notificada en el BOE número 71 del 24 de març del 2015 que diu:

El Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio, incluso en ausencia total de techo…
…Se debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y por otro que pueda y deba recurrirse a un domicilio ficticio en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida por los servicios sociales correspondientes.
Los servicios sociales indicarán la direccción que debe figurar en la inscripción padronal y se comprometen a intentar la práctica de la notificación de una comunicación de alguna administración pública..
En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los servicios sociales: la dirección del propio servicio, la del albergue, la del punto geográfico donde este vecino suele pernoctar…

A hores d’ara, aquesta família encara no està empadronada. o sigui que tenim a Figueres, una família amb una bebè que no tenen dret a la Sanitat Pública i que l’administració, a més d’incumplir amb la llei dels Drets humans i dels infants, infringeix la llei establerta sobre els empadronaments.

Aquest Ajuntament està actuant des de fa molts anys amb una manca d’ètica, desídia, insensibilitat i indiferència escandalosa davant de la pobresa dels seus ciutadans No informant-los dels seus drets, no fent cap política per reduir la pobresa, no multant els bancs que tenen pisos buits per poder fer un parc d’habitatges, no tenint un alberg en condicions per poder donar allotjament als transehunts, no posant recursos suficients per serveis socials, no fent conìxer la llei 24/2015 de l’Habitatge i de la pobresa energètica, incomplint les lleis…

Aquesta informació va estar enviada per escrit, en el seu moment, tant a la CUP com a Compromís d’Esquerra. L’oposició no hauria de permetre que el consistori vulneri els Drets humans sistemàticament. Fa falta uns partits polítics socials i activistes que denunciïn i impedeixin les injustícies socials.


+++ MÉS INFORMACIÓ+++